& ned

 
 

Vi er ansatte i ambulansetjeneste Oslo/Akershus som fra 23/8 gjennomfører et form for etapperitt på sykkel, gjennom Norges land. Vi er tre stykker som har som mål å sykle hele veien, mens øvrige hopper av og på underveis - På denne måten drifter vi en følgebil, samt at alle har mulighet for å delta etter utgangspunkt. 


Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å sette

fokus på sikkerhet for barn og voksne i trafikken.


Vi er mennesker som på nært hold opplever resultatene

av trafikk-/sykkelulykker, og som har etbrennende ønske

om å dele vår kunnskap om riktig sikring og bruk av

hjelm / annet sikkerhetsytstyr,som kan være helt

avgjørende for utfallet av denne type ulykker.


følge Statens vegvesen er landsgjennomsnittet for bruk

av hjelm på 49%, basert på observasjoner gjort på samme

sted, uke og tidsrom hvert år. Dette viser ikke nødvendigvis

hele sannheten, men gir et øyeblikksbilde på situasjonen.


Uansett, det er et faktum at bruk av hjelm er noe man tidvis

unngår og man skal ikke lenger enn til skoleveier for å kunne

fastslå dette. Nå som skolene er igang igjen, mener vi det er på sin plass å understreke dette skikkelig!


Til å hjelpe oss, håper vi at media kan bidra på vår ferd - store som små aviser i by og bygd oppfordres til å møte oss og skrive om dette. Noen steder kan man kanskje få hjelp av store og små profiler i samfunnet, som inviteres til å sykle med oss noen meter?! Gode forbilder kommer man aldri utenom....


Følg oss gjennom Norge på langs, her og på www.ambulanseforum.no. Vær med å gjør dette til en fest, med fokus på vårt budskap - Spread the word!!


  1. -Vi sykler for livet!Takk til:


 


Nordkapp - Lindesnes                                                        Meld deg inn her

Fakta om:

Hjelmbruk


  1. *Å bruke sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader  med 60-80 prosent.

  2. *Hvert år søker ca. 4.500-5.000 personer legebehandling etter sykkelskader. De fleste skadene er mindre alvorlige, men de alvorligste skadene som oftest gir varige plager,  er skader på hode/ansikt og nakke/skulder.

  3. *Omkring 20 prosent av de alvorligste skadene er hodeskader. Brudd og skrubbsår leges med tiden, mens hodeskader ofte gir langvarige eller permanente plager.
    Kilde: Trygg Trafikk


Sykkelulykker

  1. *Ifølge tall fra SSB omkom ni syklister og 626 ble skadet      i 2009 på landsbasis.

  2. *Tallene omfatter kun ulykker som er meldt fra til politiet. Kilde: SSB